Overslaan en naar de inhoud gaan

Steun het werk van de Duinstichting en doneer op NL79TRIO0338529489 t.n.v. Stichting Schoorlse Bos moet Blijven.

Donderdag 12 maart 2020 is een afvaardiging van ons bestuur naar het provinciehuis gegaan om met Esther Rommel, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, te spreken. We hebben een goed gesprek met haar gevoerd. We zijn overeengekomen dat het Leeuwenkuilbos NIET gekapt wordt. Wel moet een deel van het van Steynbos geofferd worden. Hiermee zijn we akkoord gegaan, ook al doet een deel kappen van het van Steynbos zeer. Helaas zit er niet meer in. Het Leeuwenkuilbos is in ieder geval bespaard gebleven!!! Het monitoren van de gevolgen van de kap is verlengd van één naar twee of drie jaar. Ook een (kleine) winst.
Eerder is al toegezegd dat het Baaknolbos blijft behouden.

Maandag 9 maart 2020 is een afvaardiging van ons bestuur naar het Presidium gegaan. Hierin werd o.a. besproken waarom de behandeling van het burgerinitiatief uitgesteld moest worden: Esther Rommel zal zich verder in de materie moeten verdiepen om een weloverwogen besluit te kunnen nemen.
Er wordt nu meer haast gemaakt: maandagmiddag nam de provincie zelf contact met ons op. We hebben een afspraak in het provinciehuis gemaakt: komende donderdag 12 maart 2020, we spreken met Ether Rommel.

Vrijdag 6 maart 2020 werden we gebeld met de mededeling dat het Presidium heeft besloten om a.s. maandag, 9 maart, ons burgerinitiatief niet in de Provinciale Staten te behandelen: een meerderheid van de leden is van mening dat de gedeputeerde eerst met ons tot een vergelijk moet komen. We zijn akkoord gegaan en hebben aangegeven dat we verwachten dat Staatsbosbeheer en PWN niet zullen kappen totdat ons Burgerinitiatief is afgehandeld. Dat is ons echter niet toegezegd maar leek wel redelijke opmerking die wordt doorgeven aan het Presidium en aan GS. 
Wanneer het burgerinitiatief wel behandeld zal worden is voor ons alsnog onduidelijk.

Op maandag 3 februari 2020 stond ons burgerinitiatief op de agenda van de Provinciale Staten.
Als eerste spreker kreeg onze voorzitter, Jan Engelbregt, het woord. Wederom legde Jan uit waarom wij tegen het kappen van de bomen van het van Leeuwenkulbos en het van Steynbos zijn. Omdat het al lang duidelijk is dat we uiteindelijk een compromis moeten sluiten met de provincie deed Jan het voorstel om een deel van het van Steynbos op te offeren zodat we uit deze onoplosbare situatie konden komen.
Verschillende afgevaardigden van de partijen zetten ook hun standpunt uiteen en lichtten deze toe. Na deze toelichting  trok mevrouw Esther Rommel zich samen met de provincie terug voor overleg. Na dit overleg nam mevrouw Esther Rommel het woord: zij stelde voor om vandaag GEEN besluiten te nemen!!! Zij had meer tijd nodig om zich te verdiepen in de hele situatie. Het burgerinitiatief is, samen met de ingediende moties, aangehouden tot de volgende vergadering, 9 maart 2020, van de Provinciale Staten.


Donderdag 16 januari 2020 is de commissie wederom bij elkaar komen. Deze vergadering was een 'technische' bijeenkomst waar Jan Engelbregt weer een toelichting heeft gegeven op onze standpunten.

Het kan zijn dat ons burgerinitiatief onvoldoende steun krijgt om uitgevoerd te kunnen worden. Hierom hebben we nogmaals een Nieuwsbrief verstuurd waarin we iedereen oproepen om een mail te sturen naar de bureaugriffier en statengriffie. Een voorbeeldbrief staat in de Nieuwsbrief.
                                            

13 januari 2020 heeft de 'expertmeeting' plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst hebben diverse sprekers hun standpunten uiteengezet. Dit waren onder andere: onze voorzitter Jan Engelbregt, Leffert Oldenkamp (adviseur bosbeheer), Jacob Vis (auteur en werkzaam geweest als bosbouwer bij Staatsbosbeheer) en Frits van Beusekom (voormalig directeur Staatsbosbeheer). Ter gelegenheid van dit burgerinitiatief is de aanbiedingsbrief en de aanvullingsnota in de vorm van twee brochures uitgereikt. Lees deze twee brochures om u te verdiepen in onze argumenten tegen de bomenkap!

Ons burgerinitiatief is op 16 december 2019 formeel behandeld in de vergadering van Provinciale Staten. Er is besloten dat het aantal handtekeningen groot genoeg is en dat het agendapunt voldoet aan de voorwaarden. Nu gaan we verder de molen in en komt het inhoudelijk deel aan de orde.

Vrijdag 29 november 2019 hebben wij het Burgerinitiatief aangeboden aan de Commissaris van de Koning, de heer van Dijk.
Het maakte op de heer van Dijk indruk dat wij met zo velen aanwezig waren. Het was muisstil toen zanger Robert Valter onder begeleiding van gitaarmuziek het gevoel van dankbaarheid en schoonheid bij een wandeling door de Schoorlse Duinen bezong. Robert Valter is blind.